Начин на плащане

Плащания могат да бъдат извършвани:

- в брой само в лева.